Meer

Inhoud

9. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

9. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

De paragraaf Kapitaalgoederen gaat in op de manier waarop het op duurzame wijze in stand houden van kapitaalgoederen (de fysieke gemeentelijke infrastructuur), is geborgd. Onder kapitaalgoederen verstaan we: wegen (incl. kunstwerken), riolering, water, groen en gebouwen.

Voor het geformuleerd doel zijn en worden onderhoudsplannen opgesteld, waarin we aangeven op welk kwaliteitsniveau kapitaalgoederen worden onderhouden. Als introductie op deze paragraaf staat hieronder het overzicht van de beheerplannen voor 2017 voor de kapitaalgoederen:

Beheerplannen:

Door de raad vastgesteld in:

Looptijd t/m:

Financieel in de begroting vertaald:

Uitgesteld onderhoud:

Wegen #)

2016

n.v.t.

ja

nee

Riolering

2013

2018

ja

p.m.

Water $)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Groen

2010

n.v.t.

ja

nee

Gebouwen

2005

n.v.t.

ja

nee

#) Kunstwerken (duikers en bruggen) vallen onder het aspect ‘wegen’.

$) Voor ‘water’ is in de gemeente Tubbergen geen sprake van kapitaalgoederen. In de paragraaf Kapitaalgoederen komt ‘water’ daarom niet meer terug.