Meer

Inhoud

14. Paragraaf bedrijfsvoering

14. Paragraaf bedrijfsvoering

Voor de gemeenten Dinkelland en Tubbergen wordt de bedrijfsvoering binnen Noaberkracht geregeld. De begroting 2017 van Noaberkracht is door beide gemeenteraden behandeld, waaronder de verplichte paragraaf bedrijfsvoering. Om ook in de begroting van beide gemeenten een toelichting te geven wordt hieronder dezelfde paragraaf bedrijfsvoering gepresenteerd. Om een volledig beeld te schetsen zijn enkele thema’s voorzien van een actualisatie (aangezien de vaststelling van de gemeentelijke begrotingen later dan de begroting van Noaberkracht plaatsvind).

Bedrijfsvoering bestaat traditioneel uit de onderdelen personeel, informatisering, automatisering, communicatie, organisatie, planning en control en huisvesting.

Het welslagen van de begrotingsprogramma's is in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Een goede bedrijfsvoering is geen doel op zich, maar draagt er toe bij dat de doelstellingen van de organisatie worden gerealiseerd. Een moderne bedrijfsvoering en goed gemotiveerd en gekwalificeerd personeel zijn voor het realiseren van de bestuurlijke en organisatorische doelstellingen een vereiste. Voor het bestuur is inzicht in de kwaliteit van de bedrijfsvoering daarmee van groot belang. De paragraaf bedrijfsvoering geeft op hoofdlijnen inzicht in de kwaliteit van deze bedrijfsvoering. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde:

  • Organisatieontwikkeling
  • Human Resource Management (HRM)
  • Kwaliteitszorg
  • Planning & Control (P&C)
  • Communicatie
  • Informatievoorziening
  • Facilitaire dienstverlening
  • Inkoop
  • Nieuwe BBV