Meer

Inhoud

13. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

13. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risicomanagement is het proces waarbij de organisatie continue en systematisch doorlopen wordt op risico’s, met als doel de gevolgen ervan te voorkomen of te bestrijden en de positieve gevolgen ervan te benutten of te versterken. Met andere woorden risicomanagement is gericht op het voorkomen, vermijden of verkleinen van risico’s.

De twee meest gebruikte toepassingen van risicomanagement zijn:

  • sturen op risico’s;
  • beheersen van risico’s.

De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft een indicatie in welke mate het vermogen van de gemeente Tubbergen toereikend is om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid moet worden aangepast. Door de financiële risico’s te beheersen en het weerstandsvermogen hierop af te stemmen, dient te worden voorkomen dat elke nieuwe financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen.